وبلاگ

خانه وبلاگ
دانلود فایل اکسل متره و برآورد ساختمان مسکونی یا انجام متره برآورد آنلاین

دانلود فایل اکسل متره و برآورد ساختمان مسکونی یا انجام متره برآورد آنلاین

از جمله ضروریات هر پروژه عمرانی تعیین و محاسبه مقادیر مصالح مورد نیاز و سپس برآورد هزینه اجرای پروژه با توجه به مقادیر محاسبه شده و در نهایت  ارائه فایل اکسل متره و برآورد ساختمان مسکونی به کار فرما است. متره عبارت از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه …

ادامه
×

برنامه هزینه ساخت راه‌اندازی شد!

رایگان امتحان کنید!