وبلاگ

خانه وبلاگ تهیه جریان نقدینگی (Cash Flow) چه تاثیری در مدیریت موفق پروژه دارد؟

تهیه جریان نقدینگی (Cash Flow) چه تاثیری در مدیریت موفق پروژه دارد؟

در بازار رقابتی کنونی کارفرمایان، سازندگان و پیمانکاران زیادی هستند که با استفاده از مدل ها و تکنیک های موجود سعی بر کاهش هزینه تمام شده پروژه خود دارند. بی شک در شرایط رکود اولین مولفه موفقیت در بازار رقابتی کاهش هزینه ها و بالا بردن سود است.

برای دریافت خلاصه متره، لیست قیمت مصالح و برآورد هزینه ها به تفکیک به متری چند مراجعه کنید

تهیه جریان نقدینگی (Cash Flow) چه تاثیری در مدیریت موفق پروژه دارد؟

با استفاده از روش های تامین مالی به موقع می توان نقدینگی منابع را در مدت اجرای پروژه مدیریت نمود. تامین مالی به موقع یکی از موثر ترین عوامل موفقیت در انجام به موقع پروژه ها است.
بر اساس شرایط موجود در پروژه ها از جمله عوامل مهم در تاخیرات و عدم انجام به موقع پروژه ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • عدم بموقع پرداخت ها
 • برآوردهای نامناسب
 • طراحی نامناسب
 • برنامه ریزی نامناسب
 • تغییرات در نقشه ها
 • ضعف پیمانکار
 • و..

به عبارتی عدم برآورد هزینه و برنامه ریزی دقیق و تامین بودجه در مدت زمان اجرای پروژه، یکی از عوامل مهم تاخیر در تعهدات پیمانکاران و تامین کنندگان پروژه است.

هزینه های ناشی از تاخیر پروژه تاثیرات و عواقبی را به دنبال دارد که سازمان پروژه را از اهداف اصلی تعریف شده خود دور می سازد.
برخی از عواقب تاخیر در زمانبندی محصول پروژه موارد زیر هستند:

 • هزینه دیررسیدن به بهره برداری یا سود از دست رفته
 • هزینه ناشی از گران شدن منابع مصرفی
 • افزایش هزینه منابع کاری
 • هزینه تمدید مجوزها و پیمان نامه ها
 • هزینه بهره سرمایه مصرف شده

در این راستا یکی از مهمترین وظایف در حوزه مدیریت پروژه و متخصصین کنترل پروژه ورود به مبحث بودجه بندی و تهیه و مدیریت جریان نقدینگی (Cash Flow) پروژه ها مطابق با زمانبندی مصوب است.
جریان نقدینگی (Cash Flow) را باید درابتدای پروژه برآورد و تعیین نمود و باید در طول مدت اجرای پروژه مدیریت کرد.

تهیه جریان نقدینگی (Cash Flow) چه تاثیری در مدیریت موفق پروژه دارد؟

جریان نقدینگی (Cash Flow) پروژه چیست؟

جریان نقدینگی در سازمان مانند جریان خون در بدن است. بی شک یکی از مهمترین مباحث مدیریت کلان پروژه ها، مدیریت و کنترل بر قیمت تمام شده پروژه است. به عبارتی توازن بین هزینه ها و درآمدها یا همان منابع و مصارف پروژه است.
جریانات نقدی یک شرکت در واقع دماسنج مالی برای مدیران است. بنابراین، مدیران به دنبال تحلیل و مدیریت جریانات نقدی هستند تا بتوانند هزینه ها و درآمد های خود را کنترل کنند و در نتیجه تصمیم گیـری مناسب تری در فعالیتهای جاری پروژه خود داشته باشند.

جریان نقدینگی در حقیقت برآورد مقدار پول در دسترس پروژه از روی مقادیر دریافتی و پرداختی در مقاطع مختلف پروژه است. شما وقتی می توانید جریان نقدینگی را به طور کامل برآورد کنید که کلیه کارهای پروژه، نحوه انجام آنها و زمان انجام آن کارها مشخص شده باشد.

جریان نقدینگی (Cash Flow) پروژه چیست؟

متخصصین کنترل پروژه حتما باید در ابتدا (قبل از تصویب و شروع عملیات اجرایی) و در مدت اجرای پروژه ها، بودجه بندی پروژه را با استفاده از روش ها و مدل های بودجه بندی در دستور کار خود قرار دهند.
از هزینه‌های پروژه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • خرید مواد و مصالح
 • خرید تجهیزات
 • نیروی انسانی
 • خرید زمین
 • مجوزات
 • طراحی
 • و..

از جمله درآمدهای پروژه می توان به پیش فروش و یا فروش محصول پروژه در قالب سهام، تهاتر و یا فروش نقدی اشاره نمود.

عدم وجود بودجه بندی اصولی و دقیق باعث می شود در طول عمر پروژه تمام خرید ها و پیمان ها بر اساس خواسته و نظرات افراد تامین و یا اجرا شود و در نهایت قیمت تمام شده پروژه رقمی شود که شاخص های درآمدی ما را تحت تاثیر قراردهد.

موضوع مهم دیگر روش های تامین مالی پروژه است که باعث تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده پروژه می شود. با توجه به نقدینگی کم در پروژه ها بیشتر پیمانکاران و سازندگان ترجیح می دهند از طریق سهام، پیش فروش و یا اعتبارهای بانکی بودجه مورد نیاز خود را جهت تامین نقدینگی پروژه تامین کنند. که هر کدام از این روش ها مسلما بهره و یا امتیازهای را برای مشتریان و شرکا بدنبال دارد.

حوزه های کاری در نظام بودجه بندی پروژه ها

جهت پیاده سازی و بودجه بندی در پروژه باید سه گروه در حوزه های زیر در تعامل باشند:

حوزه های کاری در نظام بودجه بندی پروژه ها

واحد برنامه ریزی هدف گذاری، برنامه ریزی و بودجه بندی را به عهده دارد.
واحد مالی مدیریت منابع و مصارف، مدیریت قراردادها و مدیریت خرید را به عهده دارد.
واحد اجرایی مدیریت پروژه ها، مدیریت پیمانکاران، مدیریت اسناد و مدارک فنی و ارزیابی پیمانکاران را به عهده دارد.

حوزه اجرایی

حوزه اجرا بعنوان یکی از مهمترین فرآیندهای اصلی سازمان توسط مدیران پروژه و عوامل متخصص مربوطه پیگیری و اقدام شده و پاسخگوی انتظارات و نتایج اقدامات در چارچوب اهداف “کیفیت، هزینه و زمان” خواهد بود.

حوزه برنامه ریزی

در چرخه عمر هر یک از پروژه ها با توجه به اهداف و منشور پروژه، فعالیت های پروژه را مطابق با ساختار شکست (WBS) تنظیم شده پروژه برنامه ریزی و کنترل می نماید. در این مرحله از کار باید برنامه ریزی بودجه پروژه بر اساس ساختار شکست هزینه (CBS) تنظیم شود.

حوزه مالی

حوزه مالی در طول مدت اجرای پروژه با تامین منابع مالی پروژه و همچنین با مدیریت در بخش قراردادهای اجرا و تامین و برآورد نمودن نیازمندی های مالی بخش اجرایی، نقش مهمی در روند اجرای پروژه خواهد داشت.

تاثیر مدیریت جریان نقدینگی و توزیع بودجه در اجرای پروژه

مدیریت جریان نقدینگی مهمترین وظیفه مدیر پروژه است که با همکاری دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه انجام می شود.

مدیریت جریان نقدینگی در واقع مدیریت پول مورد نیاز برای تحویل پروژه است.

زمانیکه منابع پروژه برنامه ریزی و برآورده شد، خیلی مهم است که مدیر پروژه زمانبندی و جدول برنامه ریزی منابع پروژه را مطابق زمانبندی تدوین شده بررسی کند تا از همتراز بودن منابع اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر، تخصیص منابع بیش از اندازه نباشد.

این موضوع باعث می شود جریان نقدینگی پیش بینی شده مطابق با زمانبندی مصوب تناسب داشته و در طول اجرای پروژه، سازمان باعث محدودیت های مالی نشود. چنانچه در مراحل اولیه متوجه این خطاها نشویم، ما را به سمت هزینه‌های برنامه‌ریزی نشده سوق خواهد داد.

تمامی فرآنیدهای پروژه در کنار هم برای رسیدن به محصول پروژه در خدمت هستند. مدیریت پروژه با همکاری تیم فنی و برنامه ریزی پروژه با برآورد دقیق بودجه مورد نیاز پروژه و درخواست اعلام نقدینگی در زمان های مورد نظر یکی از مهمترین عوامل موثر در اجرای به موقع عملیات اجرایی پروژه را عملی می سازد.
موضوع برآورد هزینه مصالح و تجهیزات و محاسبه هزینه کارهای مهندسی، ساخت، عملیات اجرایی نصب و راه‌اندازی پروژه، اهمیت بالایی دارد. اکثر کارفرما‌ها و پیمانکاران با استفاده از کارشناسان ورزیده و بکارگیری فنون ویژه، در برآورد و پیش‌بینی دقیق هزینه‌های اجرای پروژه، تلاش می‌کنند.

با برنامه ریزی و برآورد دقیق هزینه های پروژه می توان زمانبندی عملیات اجرای پروژه را در در زمان های تعیین شده به اتمام رسانید. نظرات و سوالات خود را در پایین صفحه ثبت کنید. ما با حوصله کامل پاسخ خواهیم داد.

مطالب مرتبط: چرا باید پروژه شما برنامه زمانبندی داشته باشد؟

 2 دیدگاه

 • پریا اتحادی , شهریور 23, 1398 12 پسند

  مطالب حوزه های کاری در نظام بودجه بندی پروژه ها بسیار مفید بود. ممنون

  پاسخ
  • مهنوش بلاغی , شهریور 24, 1398 7 پسند

   خوشحالم که استفاده کردید. ممنون از نظر شما.


  دیدگاه خودتان را ارسال کنید.

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های الزامی با * علامت گذاری شده اند.

  ×

  برنامه هزینه ساخت راه‌اندازی شد!

  رایگان امتحان کنید!