راهنمای استفاده از سرویس های متری چند

خانه راهنماها راهنمای استفاده از سرویس های متری چند

نحوه استفاده از نرم افزار «هزینه ساخت» چگونه است؟

نحوه استفاده از نرم افزار «برنامه ساخت» چگونه است؟

نحوه استفاده از نرم افزار «هزینه ساخت» چگونه است؟

در صفحه اصلی می توانید با زدن تیک هزینه ساخت و کلیک بر روی شروع وارد صفحه هزینه ساخت شوید یا می توانید در منوی اصلی، هزینه ساخت را کلیک کنید و وارد صفحه هزینه ساخت شوید. در 8 مرحله کوتاه که در نوار کناری صفحه (شکل 1) نشان داده شده است، اطلاعات ساختمان مد نظر خود را وارد کنید.

شکل 1: نوار راهنمای مراحل

نوار راهنمای مراحل هزینه ساخت

مرحله اول (اطلاعات اولیه)

عنوان یا نام پروژه خود را در بخش «عنوان پروژه» وارد نمایید.
در بخش «کیفیت ساخت» سه گزینه پیش رو دارید:
شکل 2: کیفیت ساخت

انتخاب کیفیت ساخت

گزینه کیفیت «استاندارد»- در این نرم افزار به ساختمان هایی که دارای مشخصات زیر هستند، «استاندارد» گفته می شود:

• تمامی استاندارد ها و آیین نامه های مربوط به اجرای ساختمان در نظر گرفته شده است.
• در بخش سازه، کیفیت اجرا و مصالح ساختمانی به کار رفته با کیفیت های خوب و عالی یکسان است.
• مصالح نازک کاری و تجهیزات تاسیساتی، از اجناس درجه 2 ایرانی که دارای نشان استاندارد هستند در محاسبات در نظر گرفته شده اند.
• نسبت مشاعات و محاسبات پارکینگ بر اساس آیین نامه ها و قوانین مرتبط محاسبه شده اند.
• در بخش تاسیسات، گزینه پکیج برای گرمایش و کولر آبی برای سرمایش در نظر گرفته شده است.
• هفت سیستم برای هوشمند سازی ساختمان در نظر گرفته شده است که فقط انتخاب پنج گزینه برای بخش استاندارد باز است (شکل 15).
• در بخش هوشمندسازی معمولا برای ساختمان های استاندارد فقط گزینه روشنایی راه پله انتخاب می شود. البته این صرفا یک توصیه است و کاربران محترم مختارند هر پنج گزینه را انتخاب یا رد نمایند.


گزینه کیفیت «خوب»- در این نرم افزار به ساختمان هایی که دارای مشخصات زیر هستند، «خوب» گفته می شود:

• تمامی استانداردها و آیین نامه های مربوط به اجرای ساختمان در نظر گرفته شده است.
• در بخش سازه، کیفیت اجرا و مصالح ساختمانی به کار رفته با کیفیت های استاندارد و عالی یکسان است.
• مصالح نازک کاری و تجهیزات تاسیساتی، از اجناس درجه یک ایرانی در محاسبات در نظر گرفته شده اند.
• نسبت مشاعات و محاسبات پارکینگ بر اساس آیین نامه ها و قوانین مرتبط محاسبه شده اند.
• در بخش تاسیسات، در صورتیکه کیفیت خوب انتخاب شود، گزینه موتورخانه برای زیربنای بالای 1000 متر توصیه می شود. اگر زیربنای کل از 1000 متر کمتر باشد باید گزینه پکیج انتخاب گردد. در قسمت سرمایش، انتخاب داکت اسپلیت برای کیفیت خوب مناسب است.
• هفت سیستم برای هوشمند سازی ساختمان در نظر گرفته شده است و انتخاب کلیه گزینه ها برای این بخش باز است (شکل 15).
• از تجهیزات هوشمند سازی درجه یک ایرانی و خارجی استفاده شده است.

گزینه کیفیت «عالی»- در این نرم افزار به ساختمان هایی که دارای مشخصات زیر هستند، «عالی» گفته می شود:

• تمامی استاندارد ها و آیین نامه های مربوط به اجرای ساختمان در نظر گرفته شده است.
• در بخش سازه کیفیت اجرا و مصالح ساختمانی به کار رفته با کیفیت های استاندارد و خوب یکسان است.
• مصالح نازک کاری و تجهیزات تاسیساتی، از اجناس درجه یک خارجی در محاسبات در نظر گرفته شده اند.
• نسبت مشاعات و محاسبات پارکینگ بر اساس آیین نامه ها و قوانین مرتبط محاسبه شده اند.
• در بخش تاسیسات، در صورتیکه کیفیت عالی انتخاب شود، گزینه موتورخانه برای زیربنای بالای 1000 متر توصیه می شود. اگر زیربنای کل از 1000 متر کمتر باشد باید گزینه پکیج انتخاب گردد. در قسمت سرمایش، در صورت انتخاب موتورخانه برای گرمایش، فن کویل پیشنهاد می شود، در غیر اینصورت باید گزینه داکت اسپلیت انتخاب گردد.
• هفت سیستم برای هوشمند سازی ساختمان در نظر گرفته شده است و انتخاب کلیه گزینه ها برای این بخش باز است (شکل 15).
• معمولا از تجهیزات هوشمند سازی درجه یک خارجی استفاده شده است.

در بخش نوع کاربری، فعلا فقط می توانید ساختمان های مسکونی را انتخاب کنید.
شکل 3: نوع کاربری

نوع کاربری ساختمان

 

مرحله دوم (مشخصات ملک)

مساحت ملک را وارد کنید. (محدودیت: حداقل مساحت زمین 35 متر مربع است)
درصد اشغال:
درصد اشغال به صورت پیش فرض 60 در نظر گرفته می شود و امکان تغییر برای کاربر وجود دارد.
جهت اجرای ساختمان با درصد اشغال بالای 60، باید مجوزهای مربوطه از ارگان های ذیربط اخذ شود.
طول ملک را وارد کنید.
عرض ملک را وارد کنید.
مجوز 2 متر پیشروی: در صورت داشتن چنین مجوزی از سوی شهرداری، گزینه دارد را انتخاب کنید (شکل 4).
توجه: بنای اجرایی می تواند تا 60 درصد طول زمین (طول قبل از اصلاحی) به اضافه دو متر مازاد 60 درصد طول زمین به صورت پخ اجرا شود.

شکل 4: مجوز دو متر پیشروی

مجوز دو متر پیشروی
تعداد طبقات مسکونی: تعداد طبقاتی که دارای واحد مسکونی هستند را وارد کنید.
تعداد طبقات زیر زمین: تعداد زیر زمین غیر از همکف را وارد کنید.
همکف: اگر گزینه همکف دارد را انتخاب کنید جزء طبقات پارکینگ محسوب خواهد شد. اگر همکف را به واحدهای مسکونی اختصاص داده اید، گزینه همکف ندارد را انتخاب کنید.
شکل 5: انتخاب همکف

انتخاب همکف برای ساختمان

تعداد وجوه نما: ساختمان مورد نظر شما در چند وجه دارای نما است؟ در این بخش می توانید از یک تا 4 وجه را انتخاب کنید و به تعداد نمایی که انتخاب می کنید عرض هر نما را وارد کنید (شکل 6).

شکل 6: انتخاب وجوه نمای ساختمان

وجوه نمای ساختمان

مرحله سوم (مشخصات طبقه)

مشخصات هر یک از طبقات با استفاده از ورودی ها به صورت پیش فرض نمایش داده می شود. در این مرحله می توانید ارتفاع طبقات و تعداد واحدهای هر طبقه را به سلیقه خود تغییر دهید.
به طور مثال می توانید در یک طبقه 3 واحد با ارتفاع 3.2 متر و در طبقه ای دیگر 2 واحد با ارتفاع 3.5 متر وارد کنید. (شکل 7-مستطیل های قرمز)

شکل 7: مشخصات طبقه

مشخصات طبقات ساختمان

مرحله چهارم (سازه)

نوع سازه: برای این بخش دو گزینه «بتنی» یا «فولادی» دارید که یکی از دو گزینه را انتخاب کنید (شکل 8).
شکل 8: انتخاب نوع سازه

انتخاب نوع سازه ساختمان

نوع سقف: نرم افزار در حال حاضر چهار نوع سقف را محاسبه می کند. یکی از چهار گزینه نمایش داده شده را انتخاب کنید.
شکل 9: انتخاب نوع سقف

انتخاب نوع سقف سازه ای

نوع خاک: نوع خاک منطقه خود را انتخاب کنید (در صورت عدم انتخاب، نرم افزار به صورت پیش فرض خاک را نوع دو در نظر می گیرد).
شکل 10: انتخاب نوع خاک

انتخاب نوع خاک

خیابان یا ملک های همجوار:
نکته خیلی مهم: اطلاعات زیر جهت محاسبه هزینه های پایدارسازی گود ضروری است.
ملک شما قطعا از چهار طرف به خیابان، کوچه و یا املاک دیگر متصل است.
بر اساس موقعیت ملک (مطابق آنچه که در شکل 11 می بینید، باید همسایه 1 و 3 مجاور عرض زمین و همسایه 2 و 4 مجاور طول زمین باشند) یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

شکل 11: خیابان یا ملک های همجوار

ورود اطلاعات ملک های همجوار

اگر در مجاورت ملک شما، ساختمانی احداث شده است، با انتخاب گزینه ساختمان دو پنجره باز خواهد شد، در یکی تعداد کل طبقات (مجموع زیرزمین، همکف و طبقات مسکونی) و دیگری تعداد طبقات زیر زمین ساختمان مجاور را وارد کنید (شکل 12).
شکل 12: ورود اطلاعات خیابان یا ملک های همجوار

ورود اطلاعات خیابان یا ملک های همجوار

مرحله پنجم (تاسیسات)

در این مرحله نوع سیستم گرمایش و سرمایش را انتخاب کنید. انتخاب نوع این سیستم ها با کیفیت انتخابی و هزینه ساخت ارتباط مستقیم دارد. برای اطلاعات بیشتر، توضیحات کیفیت های «استاندارد»، «خوب» و «عالی» را مطالعه نمایید.
سیستم گرمایش را انتخاب کنید (شکل 13).
شکل 13: انتخاب سیستم گرمایش

انتخاب سیستم گرمایش ساختمان

سیستم سرمایش را انتخاب کنید (شکل 14).
شکل 14: انتخاب سیستم سرمایش

انتخاب سیستم سرمایش ساختمان

مرحله ششم (هوشمندسازی)

در این مرحله سیستم های هوشمند سازی مد نظر خود را انتخاب کنید. انتخاب نوع این سیستم ها با کیفیت انتخابی و هزینه ساخت ارتباط مستقیم دارد. برای اطلاعات بیشتر، توضیحات هوشمندسازی در کیفیت های «استاندارد»، «خوب» و «عالی» را مطالعه نمایید (شکل 15).

شکل 15: انتخاب سیستم های هوشمندسازی

انتخاب سیستم های هوشمندسازی ساختمان

مرحله هفتم (بازبینی)

در این مرحله با کلیک بر روی هر کدام از قسمت ها باید اطلاعاتی که تا کنون وارد کرده اید را مرور و تایید نهایی کنید. اگر اطلاعاتی را اشتباه وارد کرده اید، به آن مرحله بازگشته و اصلاح نمایید (شکل 16).
شکل 16: بازبینی مراحل ورود اطلاعات

بازبینی مراحل ورود اطلاعات

مرحله هشتم (نحوه محاسبه)

دو مورد مهم باید در این بخش انتخاب شوند تا محاسبات بر اساس آن ها انجام شود:

1. تاریخ بروزرسانی قیمت ها

همانطور که در شکل 17 ملاحظه می فرمایید، در کشوی انتخاب تاریخ قیمت، قیمت ها از اول آبان ماه 98 تا کنون به صورت ماهانه بروز شده و هر تاریخی که انتخاب نمایید، پروزه شما بر اساس قیمت های همان تاریخ محاسبه خواهد شد.
شکل 17: محاسبه بر اساس تاریخ بروز رسانی قیمت ها

محاسبه بر اساس تاریخ بروز رسانی قیمت ها

2. انتخاب نوع خروجی

بخش هزینه ساخت متری چند در حال حاضر دارای چهار خروجی است که در شکل 18 قابل ملاحظه است. قیمت هر فایل در کادر قرمزی مقابل هر کدام از خروجی ها آورده شده است و همچنین نمونه فایل های فروشی جهت دانلود و آگاهی مخاطبان در کادر سبز قرار داده شده اند:

شکل 18: انتخاب نوع خروجی

شکل 18: انتخاب نوع خروجی


شکل 19: نمونه خروجی رایگان

شکل 19: نمونه خروجی رایگان

 

نحوه استفاده از نرم افزار «برنامه ساخت» چگونه است؟

همانطور که در شکل 20 مشاهده می شود، در صفحه اول پیج متری چند، دو گزینه برای انتخاب استفاده از نرم افزار وجود دارد: هزینه ساخت و برنامه ساخت. اگر برنامه ساخت با زدن تیک انتخاب شود (شکل20-فلش قرمز) با وارد کردن عنوان پروژه، کاربر وارد صفحه بعد می شود.
شکل 20: نحوه ورود به نرم افزار «برنامه ساخت»

شکل 20: نحوه ورود به نرم افزار «برنامه ساخت»

برنامه ساخت چیست؟

برنامه ساخت همانطور که از نامش پیدا است، برنامه ریزی برای ساخت پروژه است. نرم افزار «برنامه ساخت» متری چند جهت خدمت به کسانی که قصد ساخت ساختمان دارند، برنامه های زمانی و مالی پروژه را محاسبه و خروجی های مورد نیاز را تولید می کند (بخش خروجی های برنامه ساخت را مطالعه کنید).

چگونه از برنامه ساخت استفاده کنیم؟

زمانی که به صفحه برنامه ساخت (شکل 21) وارد می شوید، در صورتیکه تاکنون پروژه در متری چند تعریف نکرده اید و یا می خواهید برنامه ساخت پروژه جدیدی را دریافت کنید، در بالای صفحه (شکل 21-باکس قرمز شماره 1) ابتدا در بخش هزینه ساخت پروژه تعریف کنید. در صورتیکه قبلا پروژه هزینه ساخت تعریف کرده اید و می خواهید می خواهید برنامه ساخت همان پروژه ها را دریافت کنید، در پایین صفحه (شکل 21-باکس شماره 2) روبروی پروژه های تعریف شده قبلی دکمه برنامه ساخت را کلیک کنید.

شکل 21: صفحه ورود نرم افزار «برنامه ساخت»

شکل 21: صفحه ورود نرم افزار «برنامه ساخت»

برای استفاده از نرم افزار برنامه ساخت، ابتدا باید پروژه هزینه ساخت را تعریف نمایید (راهنمای استفاده از هزینه ساخت را مطالعه نمایید). پس از تعریف پروژه خود در بخش هزینه ساخت (اگر تمایلی به خرید خروجی های غیر رایگان متری چند ندارید، می توانید صرفا با انتخاب بخش رایگان دکمه محاسبه را بزنید).
پس از محاسبه بخش هزینه ساخت وارد صفحه زیر می شوید (شکل 22). در پایین صفحه کادر آبی رنگ برنامه ساخت (در تصویر با فلش قرمز نشان داده شده است) را مشاهده می کنید که پس از کلیک بر روی آن وارد صفحه محاسبه برنامه ساخت می شوید.

شکل 22: صفحه برآورد کلی هزینه ساخت

شکل 22: صفحه برآورد کلی هزینه ساخت


پس از وارد شدن به صفحه محاسبه برنامه ساخت دو مورد را باید قبل از زدن دکمه محاسبه انتخاب کنید:

1. تاریخ شروع پروژه از روی تقویم (شکل 23)

شکل 23: تقویم انتخاب تاریخ شروع پروژه

شکل 23: تقویم انتخاب تاریخ شروع پروژه

2. خروجی های برنامه ساخت

همانطور که در شکل 24 ملاحظه می کنید، برنامه ساخت سه نوع خروجی به مخاطبان ارائه می دهد:

قیمت هر فایل در یک باکس قرمز رنگ روبروی هر کدام آورده شده و نمونه های خروجی، جهت آگاهی کاربران در یک باکس سبز رنگ برای دانلود تعبیه شده است.
پس از انتخاب خروجی های مد نظر خود دکمه بر روی «محاسبه» کلیک کرده و فایل های مورد نیاز خود را دریافت نمایید.
شکل 24: انتخاب خروجی های برنامه ساخت

شکل 24: انتخاب خروجی های برنامه ساخت

در صورت داشتن هر گونه سوالی با شماره های پشتیبانی متری چند درج شده در صفحه «تماس با ما» تماس گرفته و از راهنمایی های کارشناسان فنی ما بهره ببرید.