آخرین تاریخ به‌روزرسانی قیمت مصالح 1403/04/02


تعرفه‌ها

خانه تعرفه‌ها

                                 <<< پیشنهاد متری چند استفاده از بسته های اشتراک حرفه ای می باشد >>>

تلفن پشتیبانی : 22807578-021 ، 5042367-0919

مارا بیازمایید

 • اپ میزان


  محدودیت مساحت زیربنا:

  360 متر مربع

 • محدودیت تعداد طبقات روی همکف:

  3 طبقه

 • محدودیت تعداد طبقات زیرزمین:

  1 طبقه

 • کاربری‌های مجاز:

  مسکونی، ویلا و ساختمان اداری

 • محدودیت در تنظیمات:

  بدون محدودیت

 • خروجی‌ها:

  • هزینه ساخت:
  • برآورد کلی هزینه ساخت

  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه فعالیت‌ها

  • لیست مصالح

  • لیست دستمزدها

  • برنامه ساخت:
  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow)

  • پیش امکان سنجی:
  • گزارش پیش امکان سنجی


 • اپ تراز


  محدودیت فضا/کاربری:

  مسکونی-اتاق خواب، مسکونی-آشپزخانه

 • محدودیت متراژ فضا:

  بازه‌های مشخص

 • خروجی‌ها:

  • بازسازی:
  • برآورد کلی هزینه بازسازی

  • ریزهزینه‌های بازسازی


 • دانلود خروجی:

ورود/ثبت نام

کارشناسی

 • اپ میزان


  محدودیت مساحت زیربنا:

  حداکثر مقدار مجاز

 • محدودیت تعداد طبقات روی همکف:

  14 طبقه

 • محدودیت تعداد طبقات زیرزمین:

  5 طبقه

 • کاربری‌های مجاز:

  مسکونی، ویلا و ساختمان اداری

 • محدودیت در تنظیمات:

  بدون محدودیت

 • خروجی‌ها:

  • هزینه ساخت:
  • برآورد کلی هزینه ساخت

  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه فعالیت‌ها

  • لیست مصالح

  • لیست دستمزدها

  • برنامه ساخت:
  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow)

  • پیش امکان سنجی:
  • گزارش پیش امکان سنجی


 • اپ تراز


  محدودیت فضا/کاربری:

  مسکونی-اتاق خواب، مسکونی-آشپزخانه

 • محدودیت متراژ فضا:

  بازه‌های مشخص

 • خروجی‌ها:

  • بازسازی:
  • برآورد کلی هزینه بازسازی

  • ریزهزینه‌های بازسازی


 • دانلود خروجی:

مشاهده بسته‌ها

پیش امکان سنجی

 • اپ میزان


  محدودیت مساحت زیربنا:

  حداکثر مقدار مجاز

 • محدودیت تعداد طبقات روی همکف:

  14 طبقه

 • محدودیت تعداد طبقات زیرزمین:

  5 طبقه

 • کاربری‌های مجاز:

  مسکونی، ویلا و ساختمان اداری

 • محدودیت در تنظیمات:

  بدون محدودیت

 • خروجی‌ها:

  • هزینه ساخت:
  • برآورد کلی هزینه ساخت

  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه فعالیت‌ها

  • لیست مصالح

  • لیست دستمزدها

  • برنامه ساخت:
  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow)

  • پیش امکان سنجی:
  • گزارش پیش امکان سنجی


 • اپ تراز


  محدودیت فضا/کاربری:

  مسکونی-اتاق خواب، مسکونی-آشپزخانه

 • محدودیت متراژ فضا:

  بازه‌های مشخص

 • خروجی‌ها:

  • بازسازی:
  • برآورد کلی هزینه بازسازی

  • ریزهزینه‌های بازسازی


 • دانلود خروجی:

  در قالب اکسل و PDF

مشاهده بسته‌ها

بازسازی

 • اپ میزان


  محدودیت مساحت زیربنا:

  360 متر مربع

 • محدودیت تعداد طبقات روی همکف:

  3 طبقه

 • محدودیت تعداد طبقات زیرزمین:

  1 طبقه

 • کاربری‌های مجاز:

  مسکونی، ویلا و ساختمان اداری

 • محدودیت در تنظیمات:

  بدون محدودیت

 • خروجی‌ها:

  • هزینه ساخت:
  • برآورد کلی هزینه ساخت

  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه فعالیت‌ها

  • لیست مصالح

  • لیست دستمزدها

  • برنامه ساخت:
  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow)

  • پیش امکان سنجی:
  • گزارش پیش امکان سنجی


 • اپ تراز


  محدودیت فضا/کاربری:

  بدون محدودیت

 • محدودیت متراژ فضا:

  بدون محدودیت

 • خروجی‌ها:

  • بازسازی:
  • برآورد کلی هزینه بازسازی

  • ریزهزینه‌های بازسازی


 • دانلود خروجی:

  در قالب اکسل و PDF

مشاهده بسته‌ها

.