تعرفه‌ها

خانه تعرفه‌ها

روش خرید را انتخاب کنید

طرح اشتراک سه ماهه کامل

1,080,000تومان

3,600,000 تومان 70 % تخفیف

 • مجموع مساحت زیربنا:

  100,000 مترمربع

 • هزینه هر مترمربع مازاد:

  100 تومان

 • نوع فایل خروجی رایگان:
  • هزینه ساخت:
  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه‌ها به تفکیک فعالیت‌ها

  • لیست قیمت و مصالح مصرفی

  • برنامه ساخت:
  • ساختار شکست (WBS)

  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow و زمان خرید)

انتخاب

طرح اشتراک سه ماهه هزینه ساخت

720,000تومان

2,400,000 تومان 70 % تخفیف

 • مجموع مساحت زیربنا:

  100,000 مترمربع

 • هزینه هر مترمربع مازاد:

  100 تومان

 • نوع فایل خروجی رایگان:
  • هزینه ساخت:
  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه‌ها به تفکیک فعالیت‌ها

  • لیست قیمت و مصالح مصرفی

  • برنامه ساخت:
  • ساختار شکست (WBS)

  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow و زمان خرید)

انتخاب