قیمت‌ها

خانه قیمت‌ها

روش خرید را انتخاب کنید

خروجی‌های هزینه ساخت

خروجی‌های برنامه ساخت

مساحت ضریب قیمت

طرح اشتراک یک ماهه هزینه ساخت

1,200,000تومان

4,000,000 تومان 70 % تخفیف

 • مجموع مساحت زیربنا:

  10,000 مترمربع

 • هزینه هر مترمربع مازاد:

  200 تومان

 • نوع فایل خروجی رایگان:
  • هزینه ساخت:
  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه‌ها به تفکیک فعالیت‌ها

  • لیست قیمت و مصالح مصرفی

  • برنامه ساخت:
  • ساختار شکست (WBS)

  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow و زمان خرید)

انتخاب

طرح اشتراک یک ماهه برنامه ساخت

750,000تومان

2,500,000 تومان 70 % تخفیف

 • مجموع مساحت زیربنا:

  10,000 مترمربع

 • هزینه هر مترمربع مازاد:

  120 تومان

 • نوع فایل خروجی رایگان:
  • هزینه ساخت:
  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه‌ها به تفکیک فعالیت‌ها

  • لیست قیمت و مصالح مصرفی

  • برنامه ساخت:
  • ساختار شکست (WBS)

  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow و زمان خرید)

انتخاب