جلسه آنلاین نقد و بررسی متری چند ... شارژ رایگان اکانت شرکت کنندگان به مبلغ 300 هزارتومان ... جهت شرکت با پشتیبانی متری چند تماس بگیرید


قیمت‌ها

خانه قیمت‌ها

روش خرید را انتخاب کنید

طرح اشتراک سه ماهه کامل

1,080,000تومان

3,600,000 تومان 70 % تخفیف

 • مجموع مساحت زیربنا:

  100,000 مترمربع

 • هزینه هر مترمربع مازاد:

  100 تومان

 • نوع فایل خروجی رایگان:
  • هزینه ساخت:
  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه‌ها به تفکیک فعالیت‌ها

  • لیست قیمت و مصالح مصرفی

  • برنامه ساخت:
  • ساختار شکست (WBS)

  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow و زمان خرید)

انتخاب

طرح اشتراک سه ماهه هزینه ساخت

720,000تومان

2,400,000 تومان 70 % تخفیف

 • مجموع مساحت زیربنا:

  100,000 مترمربع

 • هزینه هر مترمربع مازاد:

  100 تومان

 • نوع فایل خروجی رایگان:
  • هزینه ساخت:
  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه‌ها به تفکیک فعالیت‌ها

  • لیست قیمت و مصالح مصرفی

  • برنامه ساخت:
  • ساختار شکست (WBS)

  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow و زمان خرید)

انتخاب