وبینار تخصصی معماری سبز در ورزش کلیک کنید


قیمت‌ها

خانه قیمت‌ها

روش خرید را انتخاب کنید

خروجی‌های هزینه ساخت

خروجی‌های برنامه ساخت

مساحت ضریب قیمت

طرح اشتراک یک ماهه هزینه ساخت

1,200,000تومان

4,000,000 تومان 70 % تخفیف

 • مجموع مساحت زیربنا:

  10,000 مترمربع

 • هزینه هر مترمربع مازاد:

  200 تومان

 • نوع فایل خروجی رایگان:
  • هزینه ساخت:
  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه‌ها به تفکیک فعالیت‌ها

  • لیست قیمت و مصالح مصرفی

  • برنامه ساخت:
  • ساختار شکست (WBS)

  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow و زمان خرید)

انتخاب

طرح اشتراک یک ماهه برنامه ساخت

750,000تومان

2,500,000 تومان 70 % تخفیف

 • مجموع مساحت زیربنا:

  10,000 مترمربع

 • هزینه هر مترمربع مازاد:

  120 تومان

 • نوع فایل خروجی رایگان:
  • هزینه ساخت:
  • خلاصه هزینه ساخت

  • هزینه‌ها به تفکیک فعالیت‌ها

  • لیست قیمت و مصالح مصرفی

  • برنامه ساخت:
  • ساختار شکست (WBS)

  • برنامه زمان‌بندی

  • برنامه بودجه‌بندی (CashFlow و زمان خرید)

انتخاب