برنامه ساخت

خانه برنامه ساخت

برنامه ساخت چیست؟

برنامه­‌ ساخت یکی از سرویس­‌های متری چند است که کاربران می­‌توانند ساختار شکست کار، گانت چارت، نمودار پیشرفت، جریان نقدینگی و زمان خرید مصالح پرژه‌­ خود را دریافت کنند.

برای استفاده از برنامه ساخت متری چند دو راه در پیش رو دارید:

  1. انتخاب یک پروژه از آرشیو پروژه‌ها سپس وارد کردن تاریخ شروع پروژه و دریافت فایل‌های اکسلی که در دسترس قرار می‌گیرند.

  2. ایجاد یک پروژه جدید و ورود به بخش هزینه ساخت، سپس وارد کردن مشخصات خواسته شده، محاسبه هزینه ساخت (خرید نتایج هزینه ساخت اجباری نیست) و سپس تدوین برنامه ساخت و در انتها فایل‌های اکسل برنامه ساخت در دسترس قرار می‌گیرند.

فایل‌های اکسل ساختارشکست کار، برنامه ساخت، گانت چارت، نمودار اس (S) و  زمان خرید مصالح با پرداخت مبلغی یا خرید اشتراک قابل دانلود هستند.

نمونه فایل‌های اکسل برنامه ساخت

راهنمای استفاده از هزینه ساخت متری چند

پروژه جدید هزینه ساخت