جلسه آنلاین نقد و بررسی متری چند ... شارژ رایگان اکانت شرکت کنندگان به مبلغ 300 هزارتومان ... جهت شرکت با پشتیبانی متری چند تماس بگیرید


برنامه ساخت

خانه برنامه ساخت

برنامه ساخت چیست؟

برنامه­‌ ساخت یکی از سرویس­‌های متری چند است که کاربران می­‌توانند ساختار شکست کار، گانت چارت، نمودار پیشرفت، جریان نقدینگی و زمان خرید مصالح پرژه‌­ خود را دریافت کنند.

برای استفاده از برنامه ساخت متری چند دو راه در پیش رو دارید:

  1. انتخاب یک پروژه از آرشیو پروژه‌ها سپس وارد کردن تاریخ شروع پروژه و دریافت فایل‌های اکسلی که در دسترس قرار می‌گیرند.

  2. ایجاد یک پروژه جدید و ورود به بخش هزینه ساخت، سپس وارد کردن مشخصات خواسته شده، محاسبه هزینه ساخت (خرید نتایج هزینه ساخت اجباری نیست) و سپس تدوین برنامه ساخت و در انتها فایل‌های اکسل برنامه ساخت در دسترس قرار می‌گیرند.

فایل‌های اکسل ساختارشکست کار، برنامه ساخت، گانت چارت، نمودار اس (S) و  زمان خرید مصالح با پرداخت مبلغی یا خرید اشتراک قابل دانلود هستند.

نمونه فایل‌های اکسل برنامه ساخت

راهنمای استفاده از هزینه ساخت متری چند

پروژه جدید هزینه ساخت