برنامه ساخت

خانه برنامه ساخت

پروژه جدید

جهت تهیه برنامه ساخت ابتدا لازم است پروژه هزینه ساخت را تعریف کنید؛ پس از انجام محاسبات می توانید اقدام به تهیه برنامه ساخت آن نمایید. در صورتی که قبلا پروژه هزینه ساخت را انجام داده می توانید از لیست پروژه‌های انجام شده هزینه ساخت اقدام به تهیه برنامه ساخت نمایید. برای راهنمایی بیشتر می توانید به صفحه راهنمای استفاده از سرویس های متری چند مراجعه کنید و یا فایل PDF راهنمای استفاده از سرویس های متری چند را دریافت نمایید.

پروژه جدید هزینه ساخت