برآورد هزینه ساخت و برنامه ساخت

خانه برآورد هزینه ساخت و برنامه ساخت

برای استفاده از سرویس محاسبه هزینه ساخت، به روش زیر عمل کنید:

با انتخاب نامی برای عنوان پروژه و وارد کردن اطلاعاتی از قبیل کاربری، کیفیت ساخت، تعداد طبقات، تعداد واحد در طبقه، داشتن و نداشتن پروانه ساخت و ... مرحله به مرحله پیش روید و در انتها با انتخاب نتایج مورد نظر خود از قبیل فایل اکسل خلاصه برآورد، هزینه های به تفکیک فعالیت ها و لیست قیمت و مصالح مصرفی، روی دکمه محاسبه کلیک کنید.

نمونه فایل‌های اکسل برنامه ساخت

راهنمای استفاده از هزینه ساخت متری چند