جلسه آنلاین نقد و بررسی متری چند ... شارژ رایگان اکانت شرکت کنندگان به مبلغ 300 هزارتومان ... جهت شرکت با پشتیبانی متری چند تماس بگیرید


هزینه ساخت

خانه هزینه ساخت

برای استفاده از هزینه ساخت متری چند به روش زیر عمل کنید

با انتخاب نامی برای عنوان پروژه و وارد کردن اطلاعاتی از قبیل کاربری، کیفیت ساخت، تعداد طبقات، تعداد واحد در طبقه، داشتن و نداشتن پروانه ساخت و ... مرحله به مرحله پیش روید و در انتها با انتخاب نتایج مورد نظر خود از قبیل فایل اکسل خلاصه برآورد، هزینه های به تفکیک فعالیت ها و لیست قیمت و مصالح مصرفی، روی دکمه محاسبه کلیک کنید.

نمونه فایل‌های اکسل برنامه ساخت

راهنمای استفاده از هزینه ساخت متری چند