بلاگ

خانه وبلاگ
اهمیت جریان نقدینگی (Cashflow) و مراحل تدوین آن در پروژه

اهمیت جریان نقدینگی (Cashflow) و مراحل تدوین آن در پروژه

همان طور که در مطالب قبلی اشاره شد یکی از منابع مهم در پروژه که در روند اجرایی پروژه بسیار اثر می گذارد پول است و کمبود نقدینگی در مدت زمان اجرای پروژه از جمله عوامل است که باعث کاهش روند اجرایی پروژه می شود. جریان نقدینگی معمولا در ابتدای پروژه تدوین و تهیه می …

ادامه
×