وبلاگ

خانه وبلاگ
برآورد هزینه اجرای پروژه آنلاین با نرم افزار متری چند

برآورد هزینه اجرای پروژه آنلاین با نرم افزار متری چند

برآورد هزینه اجرای پروژه به‌طورکلی برای دو دسته افراد که در زمینه پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کنند اهمیت دارد. یک دسته افرادی هستند که مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی انجام می‌دهند و به این منظور برای تنظیم این مطالعه و تکمیل فرمت مطالعه و ارائه بخش مالی نیازمند برآورد هزینه اجرای پروژه هستند. دسته …

ادامه
×

برنامه هزینه ساخت راه‌اندازی شد!

رایگان امتحان کنید!