وبلاگ

خانه وبلاگ
گزارش عملیات ساختمان بتنی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

گزارش عملیات ساختمان بتنی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

مطابق مقررات ملی ساختمان، اجرای ساختمان باید به دست مجری انجام شود. مهندس ناظر باید بر کار مجری نظارت کند. در بیشتر اوقات تصور می‌شود که کار مهندس ناظر تنها باید از نقشه خوانی اطلاعاتی داشته باشد ولی برای ارائه گزارش عملیات ساختمانی یا هر سازه دیگری نیاز به دانش در زمینه خاک شناسی، اطلاع …

ادامه
×

برنامه هزینه ساخت راه‌اندازی شد!

رایگان امتحان کنید!