بلاگ

خانه وبلاگ
چرا تهیه ساختار شکست (WBS) در برنامه ریزی پروژه اهمیت دارد؟

چرا تهیه ساختار شکست (WBS) در برنامه ریزی پروژه اهمیت دارد؟

تهیه ساختار شکست (WBS (Work Breakdown Structure در برنامه ریزی یک پروژه بسیار مهم است زیرا ساختار شکست پروژه را می‌توان به منزله یک فونداسیون در برنامه یک پروژه دانست که اگر به روش صحیح تهیه نگردد، برنامه ریزی، کنترل و تحلیل پروژه را با اشکالاتی مواجه می‌سازد. در ادامه به معرفی مفاهیم کلی این …

ادامه
×