وبلاگ

خانه وبلاگ
ساختار مدیریت اجرایی پروژه چیست؟

ساختار مدیریت اجرایی پروژه چیست؟

زمانی که حرف از مدیریت پروژه به میان می‌آید در ذهن‌ها تجسم به حضور یک شخص در پروژه است. این در حالی است که مدیریت پروژه متشکل از یک تیم متخصص است که راهبری آن توسط مدیر پروژه است. بسیار مهم است که به این موضوع نگاه فرآیندی داشت زیرا برای انجام کار گروهی باید …

ادامه
×

برنامه هزینه ساخت راه‌اندازی شد!

رایگان امتحان کنید!